شقایق

یکشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1384


خوب اگه زندگی به اندازه زندگی آدمای توی تبلیغ چای لیپتون خوب بود که خیلی کسل کننده می‌شد.... 
اونقدر ایده آل که برای غر زدن سوژه نداری

نتیجه اینکه:
       من از اونا هم خوشبخت‌ترم و
        اون تبلیغ می‌خواد فقط حرص آدمو در بیاره!ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو