شقایق

یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394

خواب، این مأمن امن نبودن  

آنگاه که چشم فرو بندی از بار امانت به خیال

تسلیم هوشیاری به جبر احساس 

به امید وقت بی وزنی بکر یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394
.
به اندازه هر یک روز که زیستی، بارقه ای از جهان دریافتی.
پس کُشتنِ روشنیِ معرفتِ یک عمر و مهمتر، امیدِ هر یک روزِ پیش رو،  گوارا به دستِ فریبی اصیل تا نمایشِ یک خلوصِ فریبکارانه.
که آن،  نمایشی در سراپرده جهان بوده است و به همتِ ایمان، گذرا
و این، پرده برانداختن از صحنه پنهانِ نمایش یکرنگیهاست.
این نو معرفت رنگین و این یأس را پای برخاستنِ دوباره نیست.

ش.م.ک


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو