شقایق

دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1383

روی وایت برد کتابفروشی نوشته بود:

«تنها آن روزی سحر می شود که ما بیدار باشیم»


دوست داشتم ! ....


سه‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1383
مایه شرم و تاسفه برای یه نفر که طوری رفتار کنه که اطرافییانش اونقدر ازش عاصی شده باشن که "وجودش" رو و شاید قدرش رو فقط بعد از جدایی متوجه بشن ... اونم اگه بشن !


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو