شقایق

یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391


کسی که تنهاییش را فریاد میکند قلباً تنها بودنش را باور ندارد، او کیاد نمی کند عمیقاً تنهاست و باور دارد کسی نیست که گوش سپارد..خدایا گوشَت با من است ؟ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو