شقایق

چهارشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1386

!Selling Time

زیاد به این مبحث قورباغه قورت دادن وارد نیستم...جهنم که سهمیه روزانه ‍بیدا کردم، اونم یه قورباغه درشت سبز لجنی براق با خالهای کج و کوله سیاه بایه غب غب ( یا حتی قب قب ) گنده آویززون که با چشمهای ورقلمبیده اش زل زده بهت ..... ولی یه قورت دادن رو حساب نباید از ۸.۳۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر طول بکشه!
 


چهارشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1386

You can Break a Heart with just a word or two


آدم خودشو که با خدا مقایسه نمی‌کنه!...اگر فکر میکنی که وقتی تو خودت ، خودت رو نمی بخشی چه طور میتونی انتظار داشته باشی که خدا تورو ببخشه ، باید بدونی که خدا بخشش و گذشتش از تو بنده ناچیز هزاران مرتبه وسیعتره


غیر از اون سوالی که دارم اینه که آیا لینوکس در مقابل ویندوز همانا کامپیو تری بدون موس در مقابل کامپیوتری با موس می باشد؟!
ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو