شقایق

جمعه 22 آبان‌ماه سال 1383

! Lost   Hurt   Tired  &  Lonely

چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1383
دیدی برداشت اول چقد با برداشت دوم فرق داره؟


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو