شقایق

شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1388

فاصله چشم ترت با  پلک بسته به رویش تنها مقر امن...
آسا یش؟ کسرى از ثانیه ..پلک بزن!


پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1388

 

 

مگه شنبه هفته پیش نرسید؟ خب شنبه هفته دیگه هم میرسه! یعنی میخوام بهت بگم چاره دیگه ای نداره!  همونجور که  حتی شنبه 3 هفته بعدش هم میرسه اونم چاره ای نداره! زندگی کلن بیچاره اس! از بس میگذره! سیستم آفرینش به  دلیل وجود فاکتوری به  اسم زمان نقص داره ! من بودم یه چیز دیگه جاش تعبیه میکردمملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو