شقایق

دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1382
".....ژیزل خواهر دوستم فابریس است.آنها دائما با هم دعوا می کنند.فابریس به من گفته خیلی بد است که یک دختر خواهر آدم باشد و اگر این وضع ادامه داشته باشد او از خانه شان می رود."


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو