شقایق

پنج‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1382
...و اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان همگی تیره بودند , ببیننده خواب هلاک می گردد !!!ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو