شقایق

چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1382
« ... و آنگاه که گریزگاه نیابی ناچار به تخیل روی می‌آوری و تخیل فاصله خواهد انداخت بین تو و واقعیت اطراف تو و آنگاه که با توهمات انس گرفتی دیگر خود نخواهی بود. موجودی خواهی شد بهت زده و گیج که بین زمین و آسمان معلق است. نه توان پذیرش واقعیت دارد و نه از تخیل دل خواهد کند.»

http://gisgolabmemory.blogspot.com

ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو