شقایق

چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
در کنج غم خزیده .....


بلقیس هم مرد و ارسطو را تنها گذاشتو ارسطو هم فرداش دق کرد و مرد!
خوب زندگیه دیگه...گاهی هم تموم میشه!
چه فرصت کرده باشی دهنتو ببندی چه وسط حرف و نفست سر رسیده باشه...
چه یه ماهی قرمز باشی چه آدمیزاد

...
همه چیز در رکود فرو رفته...حتی برگ درختها هم تکون نمی خورند...


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو