شقایق

سه‌شنبه 22 آبان‌ماه سال 1386

The moment's gone.. the feeling's over

یادته دوست داشتم سر  چهارراهها روزنامه بفروشم؟  زمستونا برف کاجهای پارک‌وی رو بتکونم؟

شاگرد نونوایی رو هم اضافه کن !

 ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو