شقایق

سه‌شنبه 24 مهر‌ماه سال 1386

agian Lost, Hurt, Tired & Lonely

یعنی می‌شه این ۲۶ آبان کوفتی برسه؟!

شدم مثل اون بچه خر خونهایی که تازه دم کنکور می‌بـُرن

خسته شدم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

...

Show Me A Garden That's Bursting Into Life

Let's Waste Time
Chasing Cars
Around Our Heads

I Need Your Grace
To Remind Me
.... To Find My Own

 

                                                          ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو