شقایق

شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1385

 

            شراب با شکلات

 

 

آی     شبنم     .......     شبنم    

 

 شبنم

 

 *

 

هر چیزی اولینش خیلی مهمتر و خوشایند تره؟

اولین قدم بچه ؟

اولین قهقه اش؟

اولین کلامش؟

اولین حس؟

اولین ....

پس چرا این اینجوریه؟

 *

دلم می خواد ریه هام پر باشه از اکسیژن

 گوشام پر از موسیقی

معده ام پر از غذا

 حتی مثانه ام پر باشه

 گلوم پر از بغض

 

  آخ   که اگه گریه ام می گرفت ...

 

 *

 

فکر کردم یه جایی رو پیدا کردم که حالا حالا ها دیگه لازم نیست بیام وبلاگمو بنویسم

چرا اینجوری شد پس؟

 *

با دنده 4 اگه بری می تونی با یه ذره دسکاریِ کلاج با هر سرعتی بری

مناسبِ کوچه ،بزرگراه ،اتوبان، پس کوچه

 

ولی یه جا کم میاد

 

 اگه کوچه تنگ باشه

کار به جای باریک بکشه

 

 

*

کم آوردم ..... همشو نباید با یه سرعت می رفتم

 

 

اونش جهنم

 

 

باهام قهر کرده

 

 

اونش جهنم

 

 

منو نمی بخشه

 

 

 

 

درونم!

 

 

 

**

 

کسی هست منو ببخشه؟ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو