شقایق

سه‌شنبه 13 تیر‌ماه سال 1385

اولا اینکه خداییش تو پلیس بودی یکی تو خط ویژه می‌رفت با موتور می‌افتادی دنبالش؟

!من در رفتم که بفهمه دنیا ارزش نداره

!بهم نرسید، گمم کرد ... هه

دوما اینکه اگه به نظرت رسید یکی ازت نظر و یا نصیحت می‌خواد ....بهتره اول بفهمی که واقعا نصیحت می خواد یا توی شرایط روحی قرار داره که در واقع فقط ازت تایید  و همدردی می‌خواد

سوما اینکه من همینم که هستم ، واضحه؟ متاسفانه تودار هم نیستم ،  از اتفاق نه تنها شما دوست عزیز بلکه من هم گاهی بهم بر میخوره و ناراحت می‌شم !ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو