شقایق

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1385

....دلم برای عموی پیر و فرتوتم تنگ شده

و اون موقعهایی که فکر می‌کردم عموم چقدر پیر و فرتوته

!...آخه

!!!دارم پیر و فرتوت می‌شماملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو