شقایق

یکشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1384

آخه!فیلم اشکها لبخندها رو بعد صد سال برای دفعه هزارم دیدم ،کلی شاد شدم ....این کلاس زبان به یه دردی خورد...تازه

خوشحالم که جلسه پیش تنبلی کردم نرفتم کلاس بعد هم کلی عصبانی شدم که غیبت هام پر شد ، امروز مجبور بودم حتما برم وبعد خانوم معصومی رو دیدم

کلی عاشقشم! واقعا  خدا بعضیارو تابلوس که  فرشته آفریده

چطوری بعضی آدما اینقدر میتونن دوسداشتنی باشن

***********

به جهنم که توی مواقع ناراحتی خیلی‌ها سراغ آدمو نمی‌گیرن ...چرا وقتی هم که آدم خوشحاله هیچکس نیست آدم باهاش جشن بگیره...الکی خوش باشه؟

یعنی من اینقدر تنهام؟

***********

 ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو