شقایق

شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1384
....
چیزهایی هست 
،  که نمی دانم
می دانم  ،  سبزه ای را بکنم خواهم مرد
می روم بالا تا اوج
  ،
 من پر از بال و پرم
راه می بینم در ظلمت  
،
 من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه
،  از پل  ،  از رود  ، 
از موج
پرم از سایه برگی در آب:
                                       چه درونم تنهاست...
                                                                                  
                                                                                                                                    سهراب سپهری


ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو