شقایق

چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1383

این منم خسته در این کلبه تنگ
جسم درمانده ام از روح جداست
 من اگر سایه خویشم یارب
روح آواره من کیست کجاستملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو