شقایق

سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1383
یک مشمئز کننده آرام...

حسی  که  برای اولین بار تجربه می شه  اونقدر ناشناخته اس که نمی شه توصیف کرد...و همین عذابش رو بیشتر می کنه  
برای خودت هم قابل هضم نیست
 
ناراحتی «عجب» صورت های مختلفی داره !
 ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو